Ultrahackissa etsittiin digitaalista ratkaisua aktiiviseen ja kestävään metsänhoitoon

21. – 23.4. koodareille suunnatussa Ultrahack -tapahtumassa joukkueet ratkoivat erilaisia haasteita, joista yksi oli Sitran, MHG Systemsin, Metsäkeskuksen ja DataBio-projektin järjestämä “Hacking Value from Forests” -haaste.

Suomessa on maailman parasta dataa metsistä. Haasteessa oli annettu tiimien käyttöön Metsäkeskuksen hila-aineiston ja Wuudis-palvelun data, joista näkyy esimerkiksi eri alueiden puiden pituus, paksuus ja lajikohtainen tilavuus. Koodaritiimit tekivät koko viikonlopun tiiviisti töitä asiantuntevien mentoreiden opastuksella ja esittelivät tuotoksensa sunnuntaina tuomaristolle.

Ratkaisut olivat kekseliäitä ja monipuolisia. Niissä pyrittiin yhdistämään käytettävyys, koulutuksellisuus ja uusi lähestymistapa metsänhoitoon.

Päärahapalkinnon 5000€ nappasi Forest Designer VR -niminen joukkue, joka kehitti virtuaalitodellisuuspeliä, jonka pelikenttä rakentuu oikeasta metsätiedosta. Metsänomistaja ja metsänhoitaja voivat näin yhdessä suunnitella metsänhoitoa innovatiivisella visuaalisella työkalulla. Peliä voitaisiin myös käyttää nuorten metsänhoitoon perehdyttämiseen uudella tavalla. Ratkaisussa yhdistyy hienosti innovatiivisuus ja koulutuksellisuus.

Toiseksi tullut joukkue, Perfekt Forest, keräsi 2000€ rahapalkinnon. Joukkue loi prototyypin nuorille suunnatusta mobiilisovelluksesta, joka helpottaisi joukkosijoittamista metsäkohteisiin. Sovelluksella saisi muodostettuksi ryhmiä, jotka voisivat yhdessä sijoittaa eri käyttötarkoituksessa oleviin metsäkohteisiin.

Kolmanneksi tullut joukkue, Silva, kehitti sovelluksen, jossa esitellään kolme eri vaihtoehtoa metsänhoitoon ja niiden tuotto-odotuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sovellus oli vasta prototyyppi, mutta se nosti hyvin esille tarpeen saada helppokäyttöisiä työkaluja eri metsänhoitovaihtoehtojen seurausten visualisointiin.

Aktiivinen ja kestävä metsänhoito on meidän kaikkien etu: uusiin kiertotalouden mukaisten biotuotteiden valmistukseen saadaan raaka-aineita, metsäekosysteemipalveluille luodaan taloudellisia edellytyksiä ja ilmastonmuutosta torjutaan metsien muodostamilla hiilinieluilla.

Lue myös SITRAn kirjoitus aiheesta

Posted in